0987720772

0987720772

 0
 Danh mục sản phẩm

1. Quyền và nghĩa vụ của ANP

  • Đảm bảo cung cấp hàng hóa chính hãng.
  • Bàn giao hàng hóa đúng thời gian, địa điểm theo thông tin do khách hàng cung cấp.
  • Đối với hàng hóa là hàng chuyên biệt, hàng đặc thù, ANP sẽ tùy theo tình trạng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.


2. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

  • Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho việc mua, vận chuyển, giao nhận hàng hóa, dịch vụ.
  • Thanh toán đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ.
  • Tiếp nhận hàng hóa, dịch vụ đã mua từ ANP.