Image Cover
  • Hiển.ANP
  • 05-08-2023

Cách bỏ, ngắt trang, chia 1 trang thành 2 trang trong Excel
Bạn muốn in một bảng tính nhưng không biết cách ngắt bỏ trang thừa. Đừng lo lắng! Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách bỏ, ngắt trang, chia 1 trang thành 2 trang trong Excel đơn giản, nhanh nhất và chi tiết nhất!
1. Cách ngắt trang đứng
Hướng dẫn nhanh
Mở file Excel > Chọn cột phía bên phải vị trí bạn muốn chèn ngắt trang > Chọn Page Layout > Breaks > Insert Page Break.
Để xem trang in đã ngắt đúng ý bạn chưa, bạn hãy vào View > Chọn Page Break Preview.
Hướng dẫn chi tiết
Bước 1: Mở file Excel > Chọn cột phía bên phải vị trí bạn muốn chèn ngắt trang > Chọn Page Layout > Breaks > Insert Page Break.

Để xem trang in đã ngắt đúng ý bạn chưa, bạn hãy vào View > Chọn Page Break Preview.

2. Cách ngắt trang ngang
Hướng dẫn nhanh
Mở file Excel > Chọn hàng bên dưới vị trí bạn muốn chèn ngắt trang > Chọn Page Layout> Breaks> Chọn Insert Page Break, lúc đó sẽ xuất hiện đường gạch nối chỉ vị trí ngắt trang.
Để xem trang in đã ngắt đúng ý bạn chưa, bạn hãy vào View > Chọn Page Break Preview.
Hướng dẫn chi tiết
Bước 1: Mở file Excel > Chọn hàng bên dưới vị trí bạn muốn chèn ngắt trang > Chọn Page Layout> Breaks> Chọn Insert Page Break.

Để xem trang in đã ngắt đúng ý bạn chưa, bạn hãy vào View > Chọn Page Break Preview.

3. Cách bỏ ngắt trang
Hướng dẫn nhanh
Mở file Excel > Chọn cột phía bên phải vị trí bạn muốn chèn ngắt trang, với ngắt trang nằm ngang Chọn hàng bên dưới vị trí bạn muốn chèn ngắt trang. > Chọn Page Layout > Chọn Breaks > Chọn Remove Page Break.
Hướng dẫn chi tiết
Bước 1: Mở file Excel > Chọn hàng bên dưới vị trí bạn muốn chèn ngắt trang với ngắt trang ngang > Chọn Page Layout> Breaks> Chọn Remove Page Break.

Bạn có thể làm tương tự với ngắt trang đứng: Chọn cột bên phải vị trí bạn muốn chèn ngắt trang

Bước 2: Để xem trang in đã ngắt đúng ý bạn chưa, bạn hãy vào View > Chọn Page Break Preview.

4. Loại bỏ tất cả các ngắt trang
Hướng dẫn nhanh
Mở file Excel > Chọn Page Layout> Breaks> Chọn Reset All Page Break.
Hướng dẫn chi tiết
Bước 1: Mở file Excel > Chọn Page Layout> Breaks> Chọn Reset All Page Break.

Để xem trang in đã ngắt đúng ý bạn chưa, bạn hãy vào View > Chọn Page Break Preview.

Xem kết quả loại bỏ tất cả ngắt trang

5. Di chuyển một ngắt trang trong Excel
Hướng dẫn nhanh
Mở file Excel > Chọn File> Chọn Options> Chọn Advanced > Tìm đến Display option for this worksheet > Tích chọn Show page breaks. Ra ngoài file > Bạn hãy vào View > Chọn Page Break Preview > Để di chuyển một ngắt trang, chỉ cần kéo ngắt trang đến vị trí mới.
Hướng dẫn chi tiết
Bước 1: Mở file Excel > Chọn File.

Bước 2: Chọn Options.

Bước 3: Chọn Advanced > Tìm đến Display option for this worksheet > Tích chọn Show page breaks.

Bước 4: Ra ngoài file > Bạn hãy vào View > Chọn Page Break Preview > Để di chuyển một ngắt trang, chỉ cần kéo ngắt trang đến vị trí mới.

Và đây là kết quả.

Chỉ với mấy bước bạn đã có thể dễ dàng bỏ, ngắt trang, chia 1 trang thành 2 trang trong Excel một cách đơn giản nhất. Giờ đây bạn có thể trình bày, in một bảng tính Excel chuyên nghiệp hơn rồi. Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết, hãy để lại bình luận bên dưới nhé.


Từ khóa